Fastighetsförmedling

Vi har rejäl expertis ur många år inom fastighetsbranschen och härstämmar  drift och underhåll av kulturbyggnader. Idag arbetar vi främst inom affärsutveckling i finans och fastighet i Tyskland och Sverige och är en mycket flexibel fastighetstjänst för våra svenska kunder. Alla våra affärsprocesser är standardiserade och certifierade genom § 34c av tyska Gewerbeordnung såsom Industrie- und Handelskammer.

Precis som vår finanstjänst är vi som objektförmedlare nära dig. Vi lägger högt värde på intensiv rådgivning i alla frågor som uppstår runt ditt projekt i Tyskland i köp- eller säljsammanhang. Hos oss ligger du inte i hyllan utan alltid i pole position.

Vi är din informationskälla när det gäller finanser, bo och bygge i Tyskland. Ettt brett nätverk och mångärig erfahrenhet i sektorn kommer att tjänar dig som kund.

Vill du sälja eller köpa på egen hand?

Du behöver inte anlita oss som agent. Även vid små frågor eller lite knep å knop svarar vi gärna. Vi är glad om även vi kan följa bara en liten bit på vägen. Just som du behöver det.Fastighetstransaktioner kan innehålla känsliga ämnen som du inte vill lämna ut. Besiktingen kan innebära juridiska följder i företagssammahnag eller kan kännas som privat ägare som kränkande. Man är möjligtvis alldeles för idealistiskt när det gäller att sälja något som en har byggt själv. Varje typologi av avtalspartner tar vi hänsyn till i sin helhet, vi förmedlar neutralt mellan parter och idealt för våra kunder.

Vi följer dig genom affärsprocessen från värdering till avtalsskrivning. Och i bästa fall känns det inte ens att vi finns där.

Ritningstjänst och foto

Saknas det dokumentation av gammal substans kan vi producera 2D och 3D-data för ett objekt inom gällande tyska normer eller ta hand om proffessionell fotografering eller home staging.

Marknadsstrategi

I en undersökning av Sparkasse Köln har testat på vilket sätt det begärda priset i på förhållandet till aktuella marknadsvärdet påverkar försäljbarhet och den verkliga köpeskillingen. Ett något lägre ingångspris ledde till en påtaglig förkortning av försäljningstid och en avsevärd högre högre slutpris.

Givetvis är marknadsplatsen främst online. Utöver detta arbetar vi dock även med intern mailing till befintliga intressenter, grannkommunikation, gamla goda anslagtavlan eller virtuella 360°-besiktningar.

Om vi har kunnat aktivera ditt intresse så kan du nå oss här.