Fastighetstjänst

Om du vill bygga ditt drömhus eller vill avsäkra dig inför pensionsåldern genom att investera i äganderätt är vi är din samtalspartner för fastighetstjänst i Tyskland. Och det börjar alltid med frågan:

Har jag råd med detta?

Vi tar fram individuella finanskoncept för bostadsrelaterade aktiviteter för eget bruk, investering, nybygge, modernisering eller sanering. Räntebindningen löper ut? Behöver du förlängning av ditt nuvarande bostadslån? Visste du att du kan säkra dig dagens räntesats för en anslutningsfinansiering av bostadslån?

Om du har mindre än 60 mån kvar av ditt bostadslån kan du teckna ett s.k. forward-lån där du kan minska ränterisken vid övergång till nästa låneperioden. Bland annat kan du förvänta dig följande service:

  • ränteförhandlingar med över 300 banker i Tyskland
  • banksamtal från offert till avtalsslutning
  • biometriska risker (sjukdom, arbetslöshet, död)
  • alternativa scenario
  • skuldsanering

Fastighetsförmedling

Vi hjälper dig med alla frågor runt om ditt objekt i Tyskland för privat boende, investeringsobjekt eller näringslivet. Givetvis hittar du lätt lämpliga objekt online på olika plattformer. men just i att fysiskt realisera ett projekt från Sverige i Tyskland krävs det tid och energi. Vi utvecklar din individuella köp & säljstrategi. Vi hjälper dig genom att besvara dina frågor inom

  • värdering
  • köpeskillingsanalys
  • marnadsföring
  • analys av framtida hyresintäkter

Företagsfinansiering

Det finns mängder av subventionsmöjligheter inom uppföring, modernisering och sanering av byggnader och bostäder. För näringslivet finns det även för investering i sådana aktiviteter särskilda pottar för små och medelstora företag i olika faser och branscher av företaget.

Vi räknar med dig!