Dataskyddslagen

Sekretessen

 

Principen

Vi tar skyddet av dina personuppgifter väldigt seriöst och behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna om skydd av personuppgifter och denna sekretesspolicy.

 

Datainsamling

Vi samlar in och behandlar personuppgifter endast i den utsträckning detta är nödvändigt för att etablera och innehålla eller ändra juridiska förhållanden (inventeringsdata). Vi samlar inga personuppgifter om användningen av vår webbplats (användningsdata).

 

Användning av kakor

Internetsidorna använder delvis sk kakor eller cookies. Dessa tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och lagras av din webbläsare. De flesta av de cookies vi använder är så kallade „session cookies“. De kommer att raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus.

 

Nyhetsbrev

Om du vill ha det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig. Du kan när som helst avregistrera nyhetsbrevet via länken i nyhetsbrevet.

Vi har tecknat ett avtal med vår e-postmarknadsföringsleverantör, Mail Chimp, på processen för beställning av databehandling och har skickat data från nyhetsbrevets abonnenter till MailChimp för behandling. Vår tjänsteleverantör följer de strikta kraven i tysk dataskyddslag när vi skickar nyhetsbrevet i alla avseenden. Detta säkerställer också att dina data lagras endast inom EU med hög skyddsnivå. Det finns ingen lagring av dina data på servrar utanför EU.

 

Kontakt

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du lämnat där, att lagras för att behandla begäran och vid uppföljning. Vi delar inte denna information utan ditt samtycke. Data kommer att raderas efter behandlingen av din förfrågan.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst för framtiden via e-post till admin@kaschcon.de.

 

Kommentarer på denna webbplats

Förutom din kommentar, kommer kommentarfunktionen på den här sidan även att innehålla information om när kommentaren skapades, din e-postadress och, om du inte postar anonymt, användarnamnet du valt.

 

Användar raderingen

Vi använder DSGVO-verktyget Shapepress eU, ägare: Daniel Höller, Pulvermühlstraße 21, 4040 Linz, Övre Österrike för vår WordPress-webbplats och erbjuder våra besökare följande alternativ:

– Enkel användardatafråga
– Datasletning på begäran
– Nedladdning av användardata
– Användardatavisning
– Uppdatering av användardata
– Selektiv Opt-In & Opt-Out

 

Antispam

Vi använder antispamverktyget Akismet från Automaticc när vi kommenterar inlägg. Detta kommer att skicka data till USA.

Akismet eller Automattic Kismet är en sökmotorspamningsfiltertjänst som först släpptes den 25 oktober 2005. Detta är utvecklat av Automattic, ett företag som sysselsätter många av de främsta utvecklarna av WordPress bloggar. Akismet försöker filtrera länk spam och trackback spam pings. Filtret samlar in information om skräppost på alla deltagande bloggar. Denna information kombineras sedan med varandra och utvärderas av spambeskyddsregler. Om en kommentar klassificeras som en sökmotorspamning sparas den i en skräppost och tas bort automatiskt efter två veckor, såvida inte weblogoperatören manuellt släpper ut den från skräpposten inom denna tidsfrist. Akismet tidigare skyddade WordPress bloggar från över 7,8 miljarder spam kommentarer och pings.

Vi erbjuder att stoppa insamlingen av dessa uppgifter när du kommenterar vara bidrag genom vårt verktyg Akismet Privacy Policy, tillverkat av företaget Inpsyde GmbH Mutzer Heide 3, 51467 Bergisch Gladbach.

 

Rätt till invändning och rätt till information

När som helst har du rätt att fainformation om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen samt rätten till korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter.

Om du har några frågor om detta, som du inte kunde svara på densekretesspolicyen, kan du alltid kontakta oss på följande e-postadress eller via de kontaktuppgifter  admin@kaschcon.de

 

Kompletterande info om dataskyddslagen hittar du pa regeringens webbplats

https://www.kaschcon.de/datenschutz.html